Quality Guarantee System - NADDOD

Hệ thống đảm bảo chất lượng

Tại NADDOD, dựa trên các yêu cầu về thông số kỹ thuật đủ chính xác của R&D sản phẩm, chất lượng sản phẩm được kiểm soát ở mọi bước: quá trình sản xuất của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn quy trình sản xuất nghiêm ngặt; sản phẩm rời khỏi nhà máy thông qua một quy trình giám sát hoàn chỉnh; việc chấp nhận sản phẩm cuối cùng phải trải qua kiểm tra hiệu suất cụ thể. Quản lý của chúng tôi yêu cầu mọi bước và tất cả các thông số kỹ thuật phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng ở mức cao nhất để đảm bảo mọi đơn đặt hàng của khách hàng.

Kiểm soát chất lượng

Tại NADDOD, dựa trên các yêu cầu về thông số kỹ thuật đủ chính xác của R&D sản phẩm, chất lượng sản phẩm được kiểm soát ở mọi bước: quá trình sản xuất của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn quy trình sản xuất nghiêm ngặt; sản phẩm rời khỏi nhà máy thông qua một quy trình giám sát hoàn chỉnh; việc chấp nhận sản phẩm cuối cùng phải trải qua kiểm tra hiệu suất cụ thể. Quản lý của chúng tôi yêu cầu mọi bước và tất cả các thông số kỹ thuật phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng ở mức cao nhất để đảm bảo mọi đơn đặt hàng của khách hàng.
End face Test
Optical Spectrum Test
Eye Pattern Test
High &Low Temperature Aging Test

giấy chứng nhận

ISO9001:2015

ISO9001:2015

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn toàn cầu đặt ra các yêu cầu đối với một Hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ. Nó nêu chi tiết các quy trình, thủ tục và hoạt động cụ thể mà các tổ chức phải tạo ra, thực hiện, duy trì và cải tiến để quản lý thành công việc tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
download
ISO14001:2015

ISO14001:2015

ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà một tổ chức có thể sử dụng để nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. ISO 14001:2015 được thiết kế để sử dụng bởi một tổ chức đang tìm cách quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có hệ thống, góp phần vào trụ cột bền vững về môi trường.
download
ISO45001:2018

ISO45001:2018

ISO 45001:2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), đồng thời đưa ra hướng dẫn sử dụng hệ thống này, nhằm giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như bằng cách chủ động cải thiện hiệu suất OH&S của nó.
download
ISO20000-1:2018

ISO20000-1:2018

ISO 20000-1:2018 quy định các yêu cầu đối với tổ chức để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý dịch vụ (SMS). Các yêu cầu được chỉ định trong tài liệu này bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi, phân phối và cải thiện dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và mang lại giá trị.
download
ISO27001:2013

ISO27001:2013

ISO 27001:2013 quy định các yêu cầu để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý bảo mật thông tin trong bối cảnh của tổ chức. Nó cũng bao gồm các yêu cầu để đánh giá và xử lý các rủi ro bảo mật thông tin phù hợp với nhu cầu của tổ chức.
download
UL

UL

Underwriters Laboratories Inc. (UL) là một tổ chức chứng nhận an toàn sản phẩm độc lập đã thử nghiệm sản phẩm và viết Tiêu chuẩn An toàn trong hơn một thế kỷ.
FDA

FDA

FDA (Food and Drug Administration) được ủy quyền bởi Quốc hội Hoa Kỳ, chính phủ liên bang, và là cơ quan thực thi pháp luật cao nhất chuyên về quản lý thực phẩm và dược phẩm. Đây cũng là một cơ quan giám sát chuyên nghiệp để kiểm soát sức khỏe của chính phủ, bao gồm
các bác sĩ, luật sư, nhà vi trùng học, nhà hóa học và nhà thống kê chuyên bảo vệ, thúc đẩy và cải thiện sức khỏe quốc gia. Nhiều quốc gia khác thúc đẩy và giám sát sự an toàn của các sản phẩm của chính họ bằng cách tìm kiếm và nhận hỗ trợ của FDA.
Dấu hiệu TUV

Dấu hiệu TUV

TUV chứng nhận sự tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và trình độ của sản phẩm, hệ thống quản lý, quy trình sản xuất và nhân sự.
CE

CE

Dấu hiệu bắt buộc của Châu Âu đối với một số nhóm sản phẩm nhất định để chỉ ra sự phù hợp với các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe và an toàn được quy định trong Chỉ thị Châu Âu. Các sản phẩm NADDOD được sản xuất theo yêu cầu của CE (Giấy chứng nhận sự phù hợp).
download
FCC

FCC

FCC là nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng trên các sản phẩm điện tử được sản xuất hoặc bán tại Hoa Kỳ, chứng nhận rằng nhiễu điện từ của thiết bị nằm trong giới hạn được Ủy ban Truyền thông Liên bang phê duyệt. Các sản phẩm NADDOD hoàn toàn phù hợp với FCC, nhằm mục đích quản lý sóng vô tuyến và từ trường hợp lý hơn.
RoHS

RoHS

Chỉ thị hạn chế các chất nguy hiểm (RoHS) giới hạn việc sử dụng các chất độc hại trong thiết bị điện tử tại các thị trường thuộc Liên minh Châu Âu. Chỉ thị này cấm các thiết bị chứa nhiều hơn mức chì, cadmium, thủy ngân, hóa trị sáu, crom và biphenyl polybrominated (PBB) và chất làm chậm cháy dựa trên polybrominated diphenyl ether (PBDE) đã được thỏa thuận.
TUẦN

TUẦN

Chỉ thị về thiết bị điện và điện tử thải bỏ của châu Âu (WEEE) áp dụng cho nhiều loại sản phẩm điện và điện tử. WEEE khuyến khích thu gom, xử lý, tái chế và thu hồi sóng vô tuyến và từ trường của thiết bị điện và điện tử một cách hợp lý hơn.